top of page
שלט כניסה לבנין.jpg

Rogovin & Reit 1

בניין משרדים בהרצליה פיתוח
שלט הכוונה לכניסה.jpg
דלפק כניסה.jpg

שלט נתיב מעלית ממוט מתכת מכופף, בקומה הנוכחית המוט בולט קדימה

מספר קומה.jpg
לובי מעליות.jpg
דירקטירי.jpg
מעליות חניון.jpg
שלט עומד.jpg
גרעין חניון רוגובין.jpg
חניון רוגובין.jpg
bottom of page