top of page
אות סימון בניין.jpg

B.S.R City

מתחם משרדים בפתח תקווה
מתחם עסקים רחב בפתח תקווה.
הפרויקט חולק לארבעה מבנים כאשר לכל מבנה הצמדנו אות וצבע.
ההכוונה מתחילה מהרחוב, אל הכניסות למתחמים ולפנים הבניינים מהחניון הרחב קומתי ועד הגג.

ברחבי המתחם פזורים מסכים ועמדות הכוונה free standing עם הכוונה, מידע רלוונטי ופרסומות לעסקי המתחם. 

הדמיית רחוב.jpg
כל השילוט חוץ.png

אות מאירה לסימון בניין

שלט הכוונה\ מסך

פרסום דיגיטלי

דו- צדדי

שלט הכוונה לכניסה נגישה

שלט דירקטורי\ מסך

פרסום דיגיטלי גדול

דו-צדדי

דגל הכוונה לחניון

דגל הכוונה צמוד קיר

דגל הכוונה עומד

שלט דגל עם גבר עומד.jpg

שלט נתיב מעלית, בסמוך לדלת המעלית. תלוי בהרחקה מהקיר.

פיקטוגרמות שהכנו במיוחד לפרויקט. סימנים מוסכמים נצרבים טוב יותר בזכרון ועוזרים לנו להתמצא במרחב.

perspective (1).jpg
bottom of page