top of page
פיתחוח.3.jpg

מולטימדיה ומסכים

שילוב של מסכי הכוונה ופרסום בפרויקטים
אנחנו חיים בעידן של מסכים והיום מסכי מולטימדיה משולבים יותר ויותר בפרויקטים נדל"ניים- בשלטי פרסום במסחר, בדירקטורים בלובי הבניין ובנקודות אסטרטגיות במתחמים השונים. 
gordon.jpg

מסך המכיל מידע בסמוך למעליות.

דירקטורי מסך עומד1.jpg

דירקטורי המכיל את החלוקה בקומות השונות. פתרון מצויין לרבי קומות בהם נמצאים עסקים או דיירים רבים. 

bottom of page