top of page
Horizontal_Book_Mockup_פרוגרמה.jpg

מפרטים ובטיחות

שילוב של מסכי הכוונה ופרסום בפרויקטים
אנחנו חיים בעידן של מסכים והיום מסכי מולטימדיה משולבים יותר ויותר בפרויקטים נדל"ניים- בשלטי פרסום במסחר, בדירקטורים בלובי הבניין ובנקודות אסטרטגיות במתחמים השונים. 
נגישות אסותא-01.jpg
gordon.jpg

מסך המכיל מידע בסמוך למעליות.

דירקטורי מסך עומד1.jpg

דירקטורי המכיל את החלוקה בקומות השונות. פתרון מצויין לרבי קומות בהם נמצאים עסקים או דיירים רבים. 

גלריה

bottom of page