top of page
גרפיקת קיר.jpg

חניון נתב"ג

גרפיקת חניון בנמל התעופה
מערכת הכוונה וסימון לחניון בנמל התעופה בן-גוריון.
יצרנו בחניון שיטת חלוקה של החניון לאזורים שונים - הגן, הפרדס והכרם. האזורים השונים קיבלו גם אייקון תואם ובתוך כל אזור בוצעה גם חלוקה לתתי אזורים ע"י צבע, כל זאת על מנת להטמיע בזיכרון של המבקר את המקום בו חנה הרכב.
גרפיקת קיר 2.jpg
גרפיקת קיר 3.jpg
שלט עומד.jpg
עמוד 3.jpg
עמוד.jpg
שלט מעלית חניון.jpg
bottom of page