top of page
WhatsApp Image 2020-04-22 at 12.23.13.jp

תהליכי עבודה

מסיור באתר לבניית מערכת שילוט

מסלול פרויקט

השלבים שעובר פרויקט מהרגע שקיבלנו אותו ועד הביצוע שלו

תרשים - צוות ניהול פרויקט וצוות עיצוב2-0

הצגת קונספט השילוט אל מול האדריכלים והיזם. 

פרזנטציה עם שרטוטים.jpg
רפואה דחופה מיון.jpg

בחינת גודל השלט בעזרת מודל מברזנט בגודל אמיתי 

שלט תלוי פיקוח.jpg

מדידות בשטח ופיקוח על ההתקנה באתר. המשימה שלנו לא נגמרת עם הגשת המפרט לביצוע אלא בתום ההתקנה לאחר שהופק דו"ח פיקוח מפורט.

bottom of page