כניסה לאולם מוקטן.jpg

היכל התרבות כפר סבא

מערכת שילוט להיכל תרבות עירוני
אולם תקריב מוקטן.jpg
צמוד קיר מוקטן.jpg
לשירותים וקפיטריה מוקטן.jpg
ליד הקופות מוקטן.jpg
ליציע חלון_מוקטן.jpg
גברים קקומת קרקע_מוקטן.jpg
דגל מהצד מוקטן.jpg
שילוט היכל התרבות-03.jpg
ספריה פרספקטיבה מוקטן.jpg
בתוך הספיה משרדים אולם.jpg
היכל התרבות (8) מתוך אתר ההיכל.jpg